Ngân hàng Nhà nước: Lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm

Thứ 2| 8/8/2016

Hiện lãi suất cho vay trung và dài hạn không quá 10% và trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thực hiện những biện pháp cân đối giữa nguồn vốn để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Tại báo cáo về tình hình tiền tệ và hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ cuối tháng 4/2016, các ngân hàng thương mại Nhà nước và một số ngân hàng cổ phần đã điều chỉnh giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10% một năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Những tháng cuối năm, nhà điều hành cho biết sẽ bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng để điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ; điều tiết chủ yếu thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn với thời hạn, khối lượng và lãi suất hợp lý để hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng nhưng đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

laixuatnganhang

Lãi suất sẽ được điều hành théo hướng giảm trong thời gian tới.

Ngoài ra, cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thực hiện những biện pháp cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Riêng về huy động, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng khoảng 0,2-0,3% mỗi năm trong 3 tháng đầu năm thì đã được một số tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm và mặt bằng lãi suất về cơ bản tiếp tục diễn biến ổn định.

Liên quan đến tỷ giá, nhà điều hành phân tích, với việc điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt trên cơ sở bám sát diễn biến cung – cầu ngoại tệ trong nước, thị trường tài chính thế giới…, thị trường ngoại tệ từ đầu năm đến nay diễn biến tích cực. Tỷ giá USD/VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm và tương đối ổn định trên mặt bằng mới quanh mức mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước là 22.300 đồng, thấp hơn khoảng 0,8% so với cuối năm 2015 và thấp xa so với tỷ giá trần.

Thanh khoản thị trường tốt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của khách hàng được đáp ứng đầy đủ. Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, hệ thống tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ nền kinh tế, nhờ đó, Ngân hàng Nhà nước mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Hoài Thu

Bài Viết Liên Quan